<body>


Postovi...


29.12.2007.

ljuDDi mOOji... pRResRRetNNa saMM... neMMa niTTko sRRetNNiji od meNNe... u to SSam siGGurNNa!!!

najDDraži mOOji bloGGeri i bloGGeriCCe... owOO mi je naJJljePPše juTTro u cIIjeLLoj goDDini... i saMMi zNNate da saMM biLLa buBBana... al to je, kaKKo bi ja reKKla, pRRošLLosTT... oZZdrawIIla saMM... MMama mi daLLa neKKe tabLLetEE za sNNižawAAnje teMMpeRRatuRRe, pa mi je pOOmogLLo, naPPrawIIla mi je ČČaj, i daLLa mi neŠŠto prOOtiw boLLowa... i saDD saMM opEEt ko nowAA i niJJe mi teŠŠko piSSati... to je najwAAžniJJe... heHHe... ehh... saDD da waMM obJJawiMM wijeSSt kOOja mi je uljePPšaLLa jutRRo wiŠŠe od ičeGGa!! jAAwio mi se mOOj drAAgi... al et, čiMM saMM reKKla da mi je uljePPšao juTTro, da se laKKo preTTposTTawiTTi kaKKo i zaŠŠto... ehh... pa... jOOj, od uZZbuđEEnja ne zNNam šTTo da prwOO spOOmeNNem... HHehe... zNNači... owAAko... poSSlao mi je poRRuku na MSN i kaŽŽe kaKKo je on poSSlao oNNu porUUku za bRRisAAnje MSN-a saMMo zaTTo da wiDDi koLLiko njIIh ne žeLLi da on koRRisti ... MSN i da on neĆĆe briSSati MSN, neGGo da će obRRisaTTi oNNe osOObe s MSN-a kOOje žeLLe da on briŠŠe swOOj MSN... A iMMa joŠŠ jedNNa pOOruKKa s kOOjom me raZZweSSeLLio... čuTT ćeMMo se za NowUU goDDinu... to znaČČi da ne preKKidaMMo... YUPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

jOOj, naJJsreTTnijAA saMM na swIIjetu... heHH

hwaLLa ljuBBe... puSSa za njeGGa...

waMMa uoBBičajNNo... heHH...
Ki$$i ki$$i by CuraBezImena...i love spongebob
square pants?

MOJI LINKOVI


×Ja nisam andjeo fini, samo te iskorishtawam, izwini. Mene su stworili djawoli i krwawe kishe. Za mene je ljubaw samo rijech i nishta wishe.


×Nema poruke, nema poziwa, a moja dusha tebe doziwa. Strashno me ubija owa samocha, oko dushe bol i hladnocha. Zatwaram ochi, mislim na tebe, da si barem owdje kraj mene! (za jednog dechka kojeg jako wolim)


×Mi nemamo wremena za tugu, mi imamo jedna drugu! I kad se nebo srushi, chuwaj me u dushi. A kad te srce zaboli, sjeti se frendice koja te woli! (za moju Ninchi xD)


×Ti si malo mache shto po srcu grebe. Wolim taj ozhiljak, jer je to od tebe. Uz taj ozhiljak jedno ime pishe. To je twoje ime i ja ga wolim najwishe!


×Nikad ne wjeruj njegowu blistawu pogledu, jer to je samo sunchewa swjetlost koja probija shupljinu u njegowoj glawi! (hahahaha)• Moji Najdraži:

Iskra - Fagulha
Sve obicno...
Administratorov blog
tattoo piercing
./Ti Samo Budi Dovoljno Daleko./
=( MoJ sJeBaNi ZiVoT =(
moje slike
Backgrounds and some other stuff...
To sam ja... :)
više...


• Ti si broj...:

22333

---